Disclaimer

Algemeen
Deze Disclaimer gaat uit van De Vriese Accountancy BV, met maatschappelijke zetel te Oostendestraat
45A, 8820 Torhout, BTW BE 0534.973.608, RPR Gent (afdeling Oostende) (verder ‘De Vriese
Accountancy
’).

De Vriese Accountancy behoudt zich het recht voor onderhavige Disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen. De Vriese Accountancy raadt u aldus aan dit document periodiek te bekijken. Indien u niet akkoord kan gaan met onderstaande bepalingen vraagt De Vriese Accountancy u deze website www.devrieseaccountancy.be te verlaten. Deze Disclaimer werd voor het laatst geüpdatet op 2 maart 2021.

Inhoud van de website
De Vriese Accountancy streeft ernaar de inhoud en informatie van deze website up to date en correct weer te geven. Echter, de inhoud en informatie op deze website (teksten, afbeeldingen etc.) is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Aldus sluit De Vriese Accountancy uitdrukkelijk haar aansprakelijkheid uit voor fouten of onvolledigheden in de aangeleverde inhoud en informatie. Zo garandeert De Vriese Accountancy bijvoorbeeld geenszins de geschiktheid van de informatie in een specifiek geval, noch de redelijkheid ervan.

De Vriese Accountancy behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor wijzigingen aan te brengen, dan wel
informatie te verwijderen.

Wanneer de website verwijst naar andere websites of specifieke hyperlinks bevat, betekent dit niet dat De Vriese Accountancy alle inhoud van deze websites goedkeurt en in geen geval kan zij dus verantwoordelijk gesteld worden voor het deugdelijk functioneren van of de inhoud van deze andere websites.

Werking van de website
Daarenboven streeft De Vriese Accountancy naar een perfecte werking van alle functionaliteiten van deze website. De Vriese Accountancy kan evenwel niet garanderen dat de website geen virussen of andere (technische) tekortkomingen bevat. De Vriese Accountancy kan niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door de toegang tot of het gebruik van de website.

De Vriese Accountancy kan te allen tijde de toegang tot (delen van) de website afsluiten, zij het voor onderhoud of enige andere reden.

Intellectuele eigendom
De Vriese Accountancy behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten, o.a. auteursrechten, voor op alle inhoud (tekst, afbeeldingen, recepten etc.) van deze website. Bepaalde afbeeldingen kunnen in eigendom van derde partijen zijn. Niets mag gekopieerd of anderszins gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke toelating van De Vriese Accountancy (behoudens wettelijke uitzonderingen).

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van De Vriese Accountancy is in ieder geval beperkt tot tienduizend euro (€ 10.000,00). De Vriese Accountancy beperkt haar aansprakelijkheid niet of sluit haar aansprakelijkheid niet uit voor haar bedrieglijk opzet, fraude of wanneer de uitsluiting of beperking niet zou toegestaan zijn overeenkomstig de toepasselijke wetgeving of rechtspraak.

Toepasselijk recht en jurisdictie
Het Belgisch recht is van toepassing op deze Disclaimer. Geschillen zullen behandeld worden voor de rechtbanken en hoven van het arrondissement waar De Vriese Accountancy haar maatschappelijke zetel heeft.

Contact
Heeft u vragen, opmerkingen of bezorgdheden omtrent deze Disclaimer of de website in het algemeen?
Laat zeker niet na om een bericht te sturen naar info@devrieseaccountancy.be.