Cookie Policy

Voorwoord
Deze cookie policy gaat uit van De Vriese Accountancy BV, met maatschappelijke zetel te Oostendestraat
45A, 8820 Torhout, BTW BE 0534.973.608, RPR Gent (afdeling Oostende) (verder ‘De Vriese Accountancy’).

Door middel van onderhavige cookie policy wensen wij u te informeren over de cookies die deze website www.devrieseaccountancy.be (hierna verder de ‘Website’) verwerkt.

Hou er rekening mee dat deze informatie af en toe verandert, bijvoorbeeld omdat De Vriese Accountancy de Website aanpast. De Vriese Accountancy doet haar uiterste best om deze informatie steeds zo accuraat mogelijk te houden. De Vriese Accountancy kan deze cookie policy dus op ieder moment wijzigen en zal de laatste versie van de cookie policy steeds op haar Website publiceren. Het is dus aan te raden deze periodiek te bekijken.

Deze cookie policy werd voor het laatst op 2 maart 2021 geüpdatet.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine date files die door een website op uw computer of mobiel apparaat worden geplaatst. Zij kunnen helpen bij het navigeren op een website en kunnen de nodige inzichten verschaffen teneinde de werking van de website te optimaliseren. Zo kan een website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) onthouden zodat u die niet bij ieder bezoek aan de website opnieuw hoeft in te vullen.

Cookies kunnen persoonsgegevens verwerken. Lees daarom ook de bijhorende privacy policy via deze link.

Deze Website
De Website maakt heden enkel gebruik van noodzakelijke/technische cookies.

De Website heeft deze cookies nodig om naar behoren te kunnen werken, zorgen voor een goed functioneren van de Website. Op deze Website worden heden geen third party cookies geactiveerd. Een volledig overzicht van de cookies die op deze website gebruikt worden, kunt u op ieder moment bij De Vriese Accountancy bekomen.

Richtlijnen
De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. U kunt evenwel de instellingen van uw browser wijzigen teneinde deze te blokkeren. U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org. Dit betekent mogelijks wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en/of dat sommige delen van de Website niet (naar behoren) werken.

Noteer dat steeds risico’s verbonden zijn aan het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de Website nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld.

Toepasselijke wet en rechtbank
Het Belgische recht is van toepassing op deze cookie policy en het gebruik van cookies. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze cookie policy of het gebruik van cookies op de Website tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van de maatschappelijke zetel van De Vriese Accountancy.

Contactpunt
Heeft u vragen, wenst u een verzoek of een bezwaar met betrekking tot deze cookie policy of het gebruik van cookies in te dienen, neem dan contact op met De Vriese Accountancy via info@devrieseaccountancy.be. U kunt De Vriese Accountancy ook steeds berichten via gewone post op haar maatschappelijke zetel: Oostendestraat 45A, 8820 Torhout. De Vriese Accountancy zal u zo snel als mogelijk een antwoord bieden en in ieder geval binnen de 30 werkdagen.